Телефон: 00359 (0)32 692741

Услуги

              


Проектиране (Solidworks)

Разкрой

Обработка

Бертване

Огъване

Заваряване

Шлайфане

Байцване

Плазмено рязане до 50 mm.