Телефон: 00359 (0)32 692741

Проекти



„Развитие на конкуретноспособността на българската икономика“ 2007-2013г.

„Развитие на конкуретноспособността на българската икономика“ 2007-2013г.

            

„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.