Телефон: 00359 (0)32 692741

Продукти

        


Кубични контейнери

Кръгли контейнери

Индивидуални проекти

Топлообменици

Компоненти

Вакуумни камери

Съдове под налягане

Съдове за миксиране